Eduard Finestres Fosch, farmacèutic de professió de Casa Calafí, envià l’any 1924 al concurs de l’OCPC les Cançons de nenes dansades (B-144-IX) amb les quals obtingué un accèssit de 25 pessetes. 

Al recull consten vuit cançons on anota la lletra, la música -seguint l’estructura i les diferents veus en algun cas- i hi fa apunts coreogràfics.

Les cançons s’anomenaven així:

  • Al nas de lloro
  • Al royu royu
  • Tu cornut
  • La pastora
  • La Catarineta
  • El pobre pagès
  • L’asmolet vell
  • El pastoret

A continuació podreu trobar la transcripció de les cançons amb la lletra, les partitures i els diferents apunts coreogràfics: