La Fundació Arnau Mir de Tost col·labora activament en la redacció dels números de la segona etapa de la revista local La Cabanera i en lidera la publicació.

Per a més informació, consulteu l’entrada sobre La Cabanera.

La Cabanera té un web propi: www.lacabanera.cat i un email de contacte: info@lacabanera.cat.