Amb aquest nou apartat la Fundació Arnau Mir de Tost incorpora la informació referent a totes aquelles persones d’Àger que d’alguna o altra manera, al mateix municipi o fora d’ell, van ser represaliats a conseqüència de la Guerra Civil i la postguerra.

Lògicament, doncs, és un apartat viu que s’anirà ampliant amb la informació sorgida de les recerques històriques futures així com de la memòria que encara pugui recollir-se.

LLISTAT DE PERSONES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA REPRESSIÓ DURANT EL FRANQUISME A ÀGER

ANTONI IBERN EROLES, TON DE CORO