Enguany la Fundació Arnau Mir de Tost ha presentat una sol·licitud de subvencions per a l’adquisició d’equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el
patrimoni etnològic de Catalunya (CLT096), convocada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ens plau comunicar que la sol·licitud de subvenció ha estat atorgada per un import de 1.121 euros. Aquest ajut permetrà a la nostra entitat adquirir l’equipament tecnològic necessari per a l’exposició pública, difusió i divulgació dels projectes i activitats que du a terme d’una manera més autònoma i en qualsevol espai que hi hagi una connexió elèctrica. En concret, s’adquirirà un paquet d’equipament per a la projecció d’imatges (vídeos, presentacions, fotografies, etc.) en públic.

És voluntat del Patronat de la Fundació la transparència i la difusió de les activitats i accions que realitza cada any. Per aquest motiu, amb aquest nou equipament l’entitat podrà fer-ho encara amb més solvència.

Amb el suport de: