• Baulies, X. 1987. Vegetació i flora del Montsec. Ciència, revista catalana de ciència i tecnologia 63 (2a època): 23-27.
 • Casals, P. i Muñoz, J. 1987. Geologia del Montsec. Ciència, revista catalana de ciència i tecnologia 63 (2a època): 11-18.
 • Casals, P. i Muñoz, J. 1987. Hidrologia del Montsec. Ciència, revista catalana de ciència i tecnologia 63 (2a època): 19-20.
 • Casals, P. i Muñoz, J. 1987. Climatologia del Montsec. Ciència, revista catalana de ciència i tecnologia 63 (2a època): 21-22.
 • Casanovas, M. L., Pereda, X., Santafé, J. V. & Weishampel, D. B. 1999. A primitive euhadrosaurian dinosaur from the uppermost Cretaceous of the Ager syncline (southern Pyrenees, Catalonia). Geologie en Mijnbouw, 78, 345-356.
 • Fanlo, E. (Ed.) 1996. El patrimoni natural del Montsec. Actes de les VI Jornades de coneixement del Patrimoni Natural. Institut d’Estudis Ilerdencs.
 • Galbrun, B., Feist, M., Colombo, F., Rocchia, R. & Tambareau, Y. 1993. Magnetostratigraphy and biostratigraphy of Cretaceous-Tertiary continental deposits, Áger basin, province of Lérida, Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 102, 41-52.
 • Geología de Catalunya (2002) Enseñanza de las ciencias de la tierra: Revista de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, ISSN 1132-9157, Vol. 10, Nº. 1, 2002, págs. 2-16
 • Llompart, C. 1979. Yacimiento de huellas de pisadas de reptil en el Cretácico superior prepirenaico. Acta Geológica Hispánica. Tomo homenaje al Prof. Ll. Solé Sabarís, 14, 333-336.
 • Llompart, C. & Krauss, S. 1982. Restos de moluscos y dinosaurios en formaciones estromatolíticas garumnienses al S del Montsec (prov. de Lérida). Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, 93, 371-378
 • Rice-Birchall, Elliot. 2016. The geology and evolution of the Ager Basin, Cataluña, North East Spain. Dissertation. University of Liverpool. UK.
 • Romo, A.M. 1989. Flora i vegetació del Montsec (Pre-Pirineus catalans). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • Rosell, J. 1967. Estudio geológico del sector del Prepirineo comprendido entre los ríos Segre y Noguera Ribagorzana (Provincia de Lérida), tesis doctoral publicada pel Instituto de Estudios Pirenaicos del Instituto “Jaime Almera” de Investigaciones Geológicas. C.S.I.C. Separata de “Pirineos”, núms. 75 al 78, any XXI.
 • Rosell, J. 2014. Gestació i naixement de la serra del Montsec. Garsineu Edicions, Tremp.
 • Rosell, J. 2017. El substrat geològic del poble d’Àger: Àger sense cases. Garsineu Edicions. Tremp.
 • Rosell, J.; Llompart, C. 1988. Guia geològica del Montsec i de la Vall d’Àger. Editorial Montblanc-Martín, C.E.C., Barcelona.
 • Rosell, J., Linares, R., Fité, F., Roqué, C., Llompart, C., Losantos, M2010Montclús: misteriós naixement i desaparició d’un poble. Institut Geològic de Catalunya.
 • Ruiz, J., Escolà, O., Agelet, A., Maluquer, J. 1987. Fauna del Montsec. Ciència, revista catalana de ciència i tecnologia 63 (2a època): 28-35
 • Solé, X. 1985. El Eoceno “continental” de la Vall d’Àger (Pirineo Central).
 • Villalta, José F. 1963. Nota sobre la estratigrafía del Eoceno en el extremo W del Valle de Ager (prov. Lérida). Estudios geológicos 19, núm. 1-4:137-142.
 • Zamorano, M. 1994. Los sistemas deltaicos del Ilerdiense superior-Cuisiense de la cuenca de Àger (Fm. l’Ametlla). Prepirineo de Lérida. UAB.