POBLES ABANDONATS, UN PROJECTE DE GRAN ABAST

L’any 2019 la Fundació se suma a la iniciativa del projecte Pobles Abandonats, en el transcurs de l’XIè Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs, celebrat a la Seu d’Urgell. En aquest mateix Col.loqui s’hi presenta un article sobre la Vall d’Àger i el Montsec sud, posteriorment publicat a la revista Ibix.

Presentació

Les dades demogràfiques posen en evidència el procés d’urbanització global i l’abandonament progressiu de bona part del territori, eminentment rural. Els territoris de parla catalana no en són una excepció i registren un nombre elevat de nuclis despoblats o en vies de despoblament. Aquest fenomen respon al que es denomina ‘patrimoni adormit’.

El projecte ‘Pobles Abandonats’ s’inicia l’any 2018 a partir d’una experiència docent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) s’hi sumen a posteriori creant així un espai de treball comunitari on hi conviuen les sinergies pròpies de la recerca local i comarcal i la universitària.

L’objectiu de la iniciativa és observar, analitzar i documentar les unitats poblacionals que han patit un procés d’abandonament total o parcial, definitiu o estacional, i reconstruir les característiques i la societat que s’hi ubica des d’un anàlisi interdisciplinari. Per així, des d’una perspectiva històrica i acurada presentar propostes de futur que serveixin per revertir processos històrics de despoblament o desequilibri territorial amb la voluntat que aquestes esdevinguin una eina de treball per a les administracions i agents locals.

El projecte compta amb el suport de: Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Museu de la Vida Rural, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IADAPA) i Institut d’Estudis Catalans (IEC).

Pobles abandonats és una radiografia de l’evolució patrimonial del nostre territori. També és una proposta que ofereix instrument per caminar cap a una reocupació eficient de l’espai.

poblesabandonats.cat

Metodologia

El nucli del projecte serà la realització d’un Inventari dels Pobles Abandonats (IPAb) a partir de la recerca documental i del treball de camp. Aquest inventari també tindrà en compte aspectes urbanístics i de creixement, així com tipologies arquitectòniques, econòmiques, socials, culturals, paisatgístiques, funcionals o d’ordenació del territori.

Un dels objectius del projecte serà analitzar-ne la història de manera policèntrica, així com explicar les causes diverses dels despoblaments i, en alguns casos, els fracassos de possibles repoblacions. L’estudi d’aquestes transformacions ens permet valorar quines han estat les dinàmiques i posar-les en relació amb la situació socioeconòmica actual, establir models de previsió i propostes d’accions executives per afavorir el desenvolupament dels diferents territoris.

La Vall d’Àger

L’any 2022 es van elaborar les fitxes de diversos pobles abandonats i d’altres que tenen una de les característiques demanades pels coordinadors del projecte: tenir menys de 30 habitants. Encara que el títol del projecte és Pobles Abandonats, s’han inventariat pobles vius de menys de 30 habitants, pobles abandonats en vies de recuperació o amb ocupació estacional, i pobles abandonats del tot. D’aquesta manera, s’han fet les fitxes d’Oroners, Sant Just, Mallabecs, Colobor Vell, Millà, Fondepou, Vilamajor, Cas i Corçà. La Vall d’Àger té encara alguns pobles més abandonats que no constaran al projecte perquè s’han prioritzat aquells pobles abandonats a partir del segle XIX per poder analitzar el fenomen del despoblament contemporani.

Aquests altres pobles abandonats, la majoria en època medieval i moderna, s’han tingut en compte en l’article del Col.loqui publicat a Ibix (Masvidal i Fité 2015).

Projecte viu

Igual com el projecte que va realitzar la Fundació sobre el renoms de les cases d’Àger, el resultat de l’inventari i les fitxes poden visualitzar-se fàcilment en un google maps que permet l’accés de tothom a la informació la qual es pot anar ampliant, modificant i ajustant sempre que calgui.

Per consultar els resultats: poblesabandonats.cat . També podeu trobar un Facebook, un Twitter i un Pinterest on es van posant les noves publicacions i les notícies relacionades amb el projecte.