1. TREBALLS DE RECERCA i TESIS DOCTORALS

2. MEMÒRIES I INFORMES TÈCNICS

 • Àlvarez, A. sd. Àger. Església parroquial de Sant Vicenç. Sarcòfag amb Thiasos marí al voltant d’un Imago Clipeata. Elaborat amb marbre blanc. Informe sobre la varietat de marbre i la seva procedència. Departament de Geologia. UAB. Bellaterra.
 • Brufal, J., Porcheddu, A. 2018. Memòria de l’excavació arqueològica preventiva a Santa Coloma (Àger, la Noguera). UdL.
 • Camats, A. (2011) Memòria del control arqueològic del Projecte de regeneració urbana del casc antic d’Àger, segona actuació: carrer de Sant Pere. 7-11 de març de 2011. Inèdita.
 • Casanova, E. i González, M.I. sd. Testimonis d’època contemporània en un edifici medieval: primera aproximació als grafits carlistes de la Col·legiata d’Àger. Barcelona.
 • Coberó, M. 1993, Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Vol. I.
 • López Guerra, A.. 2002. Memòria de la intervenció a la calçada de Fontdepou-Àger. Núm. Memòria: 9969.
 • Maragall, M. i Vila, J. M. 2005. Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger (Àger, Noguera). 7 d’octubre a 31 de desembre de 2002 / 17 de febrer a 16 de març de 2003. Manresa
 • González Pérez, J.R. 2009. Informe. El castell i l’ermita de Sant Miquel de Terradets.
 • Masvidal, C. 2018. Memòria del control arqueològic Muralla- Pou de Gel d’Àger (juliol 2016). Inèdit.
 • Masvidal, C. 2019. Memòria del control arqueològic “Neteja del pou de gel d’Àger” (octubre 2018). Inèdit.
 • Masvidal, C. 2020. Memòria del control arqueològic a la Muralla d’Àger 2018. Inèdit.
 • Masvidal, C. 2022. Memòria de l’actuació Camí Vell de Balaguer. 13-15/10/21. Àger. Inèdita.
 • Miguel, J. 1997. Reconstrucció virtual de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Treball de recerca dirigit pel Dr. Jesús Lorés. UdL. Escola Universitària Politècnica. Lleida.
 • Renyer, J. R. 2013. Memòria control i seguiment arqueològic cobertes absis i rasa exterior de Sant Pere d’Àger (Noguera). Memòria arqueològica. Lleida.
 • Rotgers, Ch., Gaete, R. 2005. Memòria de la prospecció duta a terme entre els dies 1 de març i 30 d’abril de 2005, als termes municipals de les Avellanes i Santa Linya, Àger, Os de Balaguer i Ivars de Noguera (Noguera, Lleida). 
 • Vila Carabassa, J.Mª. 2001. Memòria de la intervenció realitzada a la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Vol. I.
 • Vinyoles, J. 2017. Els grafits de la presó d’Àger.

3. MEMÒRIES ARQUITECTÒNIQUES

 • Serrate Forga, J. 1960. Memoria para la restauración de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Memòria tècnica inèdita. Lleida