Les campanes de Sant Vicenç d’Àger
Detall del batall d'una de les campanes de Sant Vicenç

ESTUDI, RECUPERACIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI FESTIU I CULTURAL: LES CAMPANES DE SANT VICENÇ D’ÀGER

Actualment s’està duent a terme per una comissió de treball específica formada per membres de la Fundació i col·laboradors externs, un treball de documentació exhaustiva de les campanes de l’església parroquial de Sant Vicenç d’Àger.

Des de la Fundació Privada Arnau Mir de Tost veiem en la cultura campanera la insígnia d’un moment cultural que va governar durant segles i segles el tempo d’una societat. Cal destacar, també, que es tracta d’una pràctica que recull en el seu sí tant elements materials (campans, badalls, matraques, campanars, etc.) com immaterials (com ara, el significat de cadascun dels tocs). I és per tots aquests motius que l’identifiquem, sens dubte, com a part del nostre patrimoni cultural.

El projecte dibuixa un Pla d’Actuació per a la recuperació del patrimoni festiu i cultural d’Àger, a través del recobrament i difusió de la seva tradició campanera. El projecte s’estructura en base a diferents àmbits d’actuació: a) El de la recerca, a través de l’inventari de les campanes existents i la seva caracterització. b) El de la recuperació, a través del treball de restauració de les peces conservades (campanes i matraca). c) El de la difusió, a través de la creació d’activitats adreçades tant al públic escolar com al general (dossiers didàctics, diades campaneres en agermanament amb altres nuclis, audiovisuals, …), xerrades, exposicions i publicacions.

Aquest projecte es fa amb la col·laboració voluntària de totes les persones que hi participen així com amb la col·laboració desinteressada d’experts en aquest tema que assessoren les diferents fases que cal anar treballant.