1. TREBALLS DE RECERCA i TESIS DOCTORALS

2. MEMÒRIES I INFORMES ARQUEOLÒGICS i PALEONTOLÒGICS