1. TREBALLS DE RECERCA i TESIS DOCTORALS

2. MEMÒRIES I INFORMES ARQUEOLÒGICS i PALEONTOLÒGICS

3. MEMÒRIES ARQUITECTÒNIQUES

  • Serrate Forga, J. 1960. Memoria para la restauración de la Col·legiata de Sant Pere d’Àger. Memòria tècnica inèdita. Lleida