Per a la toponímia de la Vall d’Àger i el Montsec, us remetem a les pàgines realitzades per Joan Vinyoles que podeu trobar a: www.apuntsdunnummulit.com

Pel que fa a l’antroponímia, i en concret sobre els renoms de les cases i famílies de la Vall d’Àger, us remetem al projecte dut a terme per Cristina Masvidal i Laura Benseny: Antroponímia de la Vall d’Àger, fase I i II.

Altra bibliografia:

Fité, F. 1983. La toponímia en la geografia del Montsec. Recull de la nominació de les partides dels termes d’alguns pobles que hi fan referència. Societat d’Onomàstica. Butlletí Interior 13: 36-42.