La finalitat fundacional

L’article 5 dels Estatuts de la Fundació descriuen succintament quina ha de ser la finalitat fundacional de l’entitat i, per tant, a quin objectiu ha de destinar els recursos econòmics i humans de què disposi: “La Fundació té per objecte el coneixement, conservació, preservació del patrimoni artístic, cultural i natural del poble i la Vall d’Àger.”

Tenint sempre present aquesta finalitat, la Fundació desenvolupa tota una sèrie d’activitats per tal d’assolir els objectius que se’n desprenen:

La Fundació Arnau Mir de Tost vetlla pel patrimoni de la Vall d’Àger i promou, recolza i col·labora amb qualsevol activitat, projecte, esdeveniment o acte que hi tingui relació.

Organitza i col·labora en l’organització de:

 • Presentació de llibres.
 • Coordinació d’exposicions promogudes per diferents entitats (Salvem Tost, Museu Etnològic de Barcelona…) o de producció pròpia.
 • Jornades d’Estudis, Simposis
 • Conferències de divulgació.
 • Campanyes de col·lecta de fons per a restauració d’ermites de la Vall (Millà, Pedra).
 • Jornades Europees de Patrimoni amb l’Ajuntament d’Àger.

Assumeix econòmicament la restauració de bens mobles com:

 • Sepulcre gòtic d’Arnau Mir de Tost
 • Arqueta de fusta que contenia restes humanes procedents de la Col·legiata de Sant Pere
 • Conjunt ceràmic de la Mare de Déu del Roser

Publicacions:

 • Pòster sobre el retaule gòtic de la cripta de la Col·legiata.
 • Llibres: Arnau Mir de Tost un senyor de frontera al segle XI.
 • Articles en revistes especialitzades.
 • Articles en revistes de divulgació.

Col·labora amb l’escola Andreu Farran d’Àger:

 • Donació econòmica per a l’adquisició de tres ordinadors portàtils. Curs 2014-2015
 • Donació econòmica per a l’adquisició de llibres de lectura. Curs 2015-2016.
 • Realització, juntament amb els mestres de l’escola, de dossiers didàctics per a la vista del castell-col·legiata de St. Pere d’Àger.
 • Visites guiades gratuïtes al castell-col·legiata als alumnes de l’escola per promoure el respecte cap al seu patrimoni

I també:

 • Participació en actes promoguts per l’Institut Ramon Muntaner (Recercat, Trobades de Centres d’Estudis de Lleida).
 • Assessorament a diferents administracions en matèria de patrimoni natural i cultural

Des de l’any 2011 s’organitza la Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials de la Vall d’Àger i l’Alta Noguera el mes de juliol:

cartell jornada

 • I Jornada d’Estudis Històrics. 2011
 • II Jornada: del segle V al X, territoris prepirinencs en transformació. 2012
 • III Jornada: el món andalusí, un estat de al qüestió. 2013
 • IV Jornada: la romanització al voltant del Montsec. 2014
 • V Jornada: L’empremta dels carlins. 2015 
 • VI Jornada: La Guerra Civil al Montsec. 2016 
 • VII Jornada: La Guerra dels Segadors al Montsec i territoris veïns. 2017 
 • VIII Jornada: El segle XVI. 2018
 • IX Jornada: Bandolerisme, del segle XV al XIX. 2019
 • X Jornada: Reconstruccions de postguerra en el món rural (en preparació) 2022

Desenvolupa projectes de recerca històrica i etnològica d’àmbit local

Aquests projectes estàn detallats a la pàgina de PROJECTES. Agraïm des d’aquí la confiança que diposita any rere any l’Institut Ramon Muntaner en atorgar-nos ajuts i subvencions per al desenvolupament d’aquests projectes així com per a la celebració de les Jornades d’Estudis Històrics i Patrimonials.

Dins dels seus àmbits d’actuació, la Fundació participa en l’àmbit de la recerca desenvolupant projectes d’estudi i investigació. Entre els darrers estudis cal destacar el Projecte d’Antroponímia de la Vall d’Àger, que podeu consultar a l’apartat «Projectes» de la nostra plana web. La Fundació té la missió d’apropar el patrimoni al públic en general, d’aquesta manera, participa en l’àmbit de la difusió a través de l’organització de Jornades d’estudis històrics, la presentació d’obres diverses, la creació de materials didàctics adreçats a la comunitat educativa, etc. De gran transcendència són les ja consolidades Jornades d’Estudis Històrics, de les que enguany s’ha celebrat la VII edició. D’igual manera, la Fundació es preocupa i treballa en l’àmbit de la conservació i restauració a través de nombrosos projectes i activitats, com ara l’organització i supervisió arqueològica en la Jornada de neteja del pou de gel, a Àger.