FULLS DE PATRIMONI

FULLS DE PATRIMONI, publicacions on-line de la Fundació Arnau Mir de Tost.

NÚM. 1: Vicissituds de l’Arxiu Capitular de Sant Pere d’Àger. Dr. Francesc Fité Llevot.

NÚM. 2: Els grafits de la presó d’Àger. Joan Vinyoles Vidal.

NÚM.3:  El patrimoni cultural a les zones rurals. El cas d’Àger. Cristina Masvidal Fernàndez.