L’ESCOLA RURAL A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL MESTRE FARRAN

El projecte ha finalitzat la segona fase. La primera i segona fase han consistit en la recopilació de tot el material relacionat amb l’escola disponible (material escolar, llibres, llibretes, etc.) i l’inventari d’aquest material així com els bens mobles i immobles conservats. 

Objectiu

Amb la finalitat d’aportar coneixements en l’àmbit esmentat, el projecte Andreu Farran. L’escola rural ahir i avui, abraça un doble objectiu: d’una banda, encetar un treball de recerca entorn el desenvolupament de l’escolarització a la Vall d’Àger, centrant l’interés en dos àmbits: en la persona d’Andreu Farran, mestre que li dóna nom a l’actual escola; com també, en les característiques de l’escola en les zones rurals. De l’altra, desenvolupar un seguit de recursos pedagògics de caràcter divulgatiu amb la finalitat de donar a conèixer el valor patrimonial de l’escola rural, així com la figura d’aquest important personatge.

Recerca

Caldrà una fase de recerca important, els punts de la qual seran, entre altres:

 • La implantació del sistema educatiu (des del segle XIX)
 • Instauració del sistema d’escolarització pública
 • Evolució del sistema pedagògic
 • Escola i zones rurals
 • Societat i escola: famílies, clergat, administració
 • La figura del mestre
 • La funció del docent des del segle XIX
 • La seva formació
 • Destinacions i procedències; condicions laborals; consideracions socials, etc.
 • Els professors i professores a la vall d’Àger
 • Andreu Farran: recorregut biogràfic
 • Etc.

Metodologia

Per tal de desenvolupar el treball d’investigació es compta amb un ric conjunt de fonts que s’hauran de consultar, buidar i interpretar. Especialment la documentació que podem trobar a Àger mateix serà d’importància cabdal (Arxiu parroquial,  Arxiu Municipal, fotografies antigues …).

D’altra banda, ja fa temps es va fer un treball de recull de testimonis en col·laboració amb l’Escola Andreu Farran. Ara caldrà fer el buidatge i transcripció de les entrevistes.

Difusió

Finalment, com tots els projectes de la Fundació l’objectiu final és donar a conèixer la història i el patrimoni natural i cultural del territori, per tant, cal fer un esforç de difusió i divulgació dels treballs nous. En aquest cas, els dossiers didàctics poden ser molt adients per tal que els alumnes coneguin els resultats de les investigacions i aprenguin la història del seu sistema d’escolarització, crear un audiovisual que deixi veure la realitat actual de l’ensenyança en el medi rural. un dossier biogràfic que reculli l’itinerari personal i professional d’aquest professor, etc.