Andreu Farran. L’escola rural ahir i avui.

by farnaumirtost

El 2022 el projecte sobre l’escolarització a la Vall d’Àger ha pogut avançar gràcies al treball de recerca i documentació realitzat, recolzat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Amb la finalitat d’aportar coneixements en l’àmbit esmentat, amb el projecte L’escola rural ahir i avui, s’ha realitzat un treball de recerca i documentació entorn les característiques de l’escola en les zones rurals i en concret als seus aspectes materials, quant a béns mobles i immobles.

Amb anterioritat, el projecte havia avançat en la seva fase de documentació dels recursos orals disponibles per a la recerca i per això es van realitzar una sèrie d’entrevistes a persones grans de la Vall d’Àger, que han aportat la seva experiència, els seus records… Amb aquestes entrevistes es va veure que el material conservat és molt gran, es va començar a recollir i, posteriorment es va decidir continuar amb la documentació d’aquest i el seu inventari.

Exemple de la pàgina primera de dues fitxes de l’inventari realitzat: edificis de les escoles antigues dels Masos de Millà i Millà.

Realització

El projecte s’ha encarregat a l’empresa TERRITORIUM i ha estat supervisat i coordinat per la Fundació Arnau Mir de Tost. El projecte ha estat possible gràcies a una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Amb la col.laboració de:

Agraïments

Des de la Fundació Arnau Mir de Tost volem agrair la seva col·laboració a totes les persones que han facilitat el material conservat de les escoles de la Vall, que han explicat les seves experiències en l’escolarització de la Vall d’Àger sense les quals els projecte no es pot dur a terme.

Igualment agraïm tot el suport de les institucions per a la realització del projecte.